Samospráva

VZN č.7/2023 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2023 | Aktualizácia: 14.12.2023
Nastavenia cookies