Samospráva

VZN č. 7/2022-Nar.,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.12.2022 | Aktualizácia: 13.12.2022
Nastavenia cookies