Menu

VZN č. 7/2012 Nar. o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.6.2012