Samospráva

VZN č. 6/2023 - Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2023 | Aktualizácia: 15.12.2023
Nastavenia cookies