Samospráva

VZN č. 6/2022 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.12.2022 | Aktualizácia: 4.2.2024
Nastavenia cookies