Samospráva

VZN č. 6/2017 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné)

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 19.5.2020
Nastavenia cookies