Samospráva

UPOZORNENIE na zmenu adresy volebného okrsku č.6

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorí volili vo volebnom okrsku č. 6 na zmenu adresy daného okrsku č. 6 z pôvodnej adresy Stará Turá, Dom kultúry Javorina, bývalá kaviareň na novú adresu, a to:

Mestský úrad Stará Turá, Gen. M.R.Štefánika 375/63, prízemie, zasadacia miestnosť

 
Jedná sa o voličov s trvalým pobytom na uliciach:

Okrsok č.6 – Stará Turá, Mestský úrad, gen.M.R.Štefánika 375/63, prízemie, zasadacia miestnosť

Pre voličov bývajúcich v ulici                                             č.d.

Gen. M.R.Štefánika                                                                        356-362, 373-382,

                                                                                                                          386-388,

Hlubockého                                                      110, 112, 303, 304, 306, 308-317, 676,

Holubyho                                                          114, 283, 289, 318, 335, 349-353, 682,

Komenského                                                                                                            264,

Kozmonautov                                                           119, 323, 389-428, 691, 694-772,

Mierova                                                                                                                        5,

SNP                                                                                                                          263,

Trávniky                                                                 2551-2599, 2576, 2601-2604, 2607,

                                                                                 2613-2614, 2621, 2630, 2635-2636,

                                                                                 2642, 2652-2653, 2655, 2659

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.1.2024 | Aktualizácia: 16.1.2024
Nastavenia cookies