Samospráva

UPOZORNENIE na zmenu adresy volebného okrsku č.5

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorí volili vo volebnom okrsku č. 5 na zmenu adresy daného okrsku č. 5 z pôvodnej adresy Stará Turá, Dom kultúry Javorina, učebňa č. 78 na novú adresu, a to:

Mestský úrad Stará Turá, Gen. M.R.Štefánika 375/63, prízemie, zasadacia miestnosť


Jedná sa o voličov s trvalým pobytom na uliciach:

Okrsok č. 5 – Stará Turá, Mestský úrad, gen.M.R.Štefánika 375/63, prízemie, zasadacia miestnosť

Pre voličov bývajúcich v ulici                                             č.d.

Gen. M.R.Štefánika                                                          42, 363-368, 377, 383-385,

Lipová                                                                                                              369-371,

SNP                                                                                                  261, 270, 273, 276

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.1.2024 | Aktualizácia: 16.1.2024
Nastavenia cookies