Samospráva

Upozornenie na zmenu adresy volebného okrsku č. 1 - nová adresa Základná škola, Komenského ulica 320/1, jedáleň školy

Mesto Stará Turá upozorňuje občanov, ktorí volili vo volebnom okrsku č. 1 na zmenu adresy daného okrsku č. 1 z pôvodnej adresy Mestský úrad, ul. SNP 1/2, prízemie, veľká zasadačka na novú adresu, a to:

Základná škola, Komenského ulica 320/1, jedáleň školy.

 

Jedná sa o voličov s trvalým pobytom na uliciach:

Okrsok č.1 – Stará Turá, Základná škola, Jedáleň, Komenského 320/1

Pre voličov bývajúcich v ulici                                          č.d.

Mesto  Stará Turá                           

Družstevná                                                                      430-451, 454, 455, 456-481,

                                                                                                          483-485, 487-501,

                                                                                                          507-512, 677,680,

                                                                                           689-690, 692-693, 740, 745,

Hurbanova                                                                                             156-157, 3157,

Podjavorinskej                                                                         284, 516, 519, 524-535,

SNP                                                                                             3, 265-266, 3265, 291,

Športová                                                                                                   503, 506, 675

Mesto Stará Turá, Publikované: 26.7.2023
Nastavenia cookies