Samospráva

Stavebné povolenie "STARÁ TURÁ, IBV Nové Hnilíky, SO 01 Cesty a spevnené plochy"

Stavebné povolenie - „STARÁ TURÁ, IBV Nové Hnilíky, SO 01 Cesty a spevnené plochy“,  na pozemkoch reg. „C – KN“ par. č. 4554/9, 479, 4707/13, 4652/1, 287/1 a pozemkoch reg. „E – KN“ par. č. 4707/13, 4652/1, 4639, 4707/14 v katastrálnom území  Stará Turá.

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.5.2023 | Aktualizácia: 5.5.2023
Nastavenia cookies