Samospráva

Smernica primátora mesta Stará Turá, ktorou sa upravujú podrobnosti o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám...

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.9.2021 | Aktualizácia: 27.9.2021
Nastavenia cookies