Samospráva

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2022 - 2030 s výhľadom do roku 2040

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.10.2022 | Aktualizácia: 31.10.2022
Nastavenia cookies