Samospráva

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky - občania s trvalým pobytom na meste Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.2.2024
Nastavenia cookies