Samospráva

Oznámenie mestskej volebnej komisie

Mestská volebná komisia v Starej Turej vznikla delegovaním člena politickou stranou, hnutím alebo koalíciou, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva do 30.8.2022. Mestská volebná komisia má dostatočný počet delegovaných členov (päť) a preto pán primátor nevyužil možnosť doplnenia chýbajúcich členov.

Prvé zasadanie komisie sa uskutoční 7.9.2022. Po preskúmaní kandidátnych listín a vydaní rozhodnutia o registrácii/neregistrácii kandidáta bude zoznam kandidátov zverejnený spôsobom obvyklým.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.8.2022
Nastavenia cookies