Samospráva

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.11.2023 | Aktualizácia: 29.11.2023
Nastavenia cookies