Samospráva

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2024

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.11.2023 | Aktualizácia: 28.11.2023
Nastavenia cookies