Samospráva

Mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Občania, ktorí chcú požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, môžu svoju žiadosť zaslať na mailovú adresu 

register@staratura.sk

 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená úradu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. 5. 2019).

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.4.2019
Nastavenia cookies