Samospráva

Iný rozmer policajnej práce

Je v poriadku, ak si spomeniete na políciu, keď ste svedkom nerešpektovania zákona. Tiež vtedy, keď pociťujete neprávosť na vlastnej koži. Očakávate, že privolaný policajt bude vyvíjať snahu, na vrátenie situácie do právneho stavu. Takto je možné veľmi zjednodušene a v stručnosti popísať našu prácu. Dnes chceme upozorniť na situáciu, ktorá dúfam objasní iný rozmer toho čo robíme.

Využijeme na to jednoduchý príklad z praxe.

Hliadka MsP je privolaná k žene, sediacej pri krajnici. Žena na prvý pohľad pôsobí dezorientovane a zmätene. Nemá pri sebe doklady a nevie spolupracovať pri zisťovaní totožnosti.

V takomto prípade je prvoradé zdravie osoby. Privolanie lekára je samozrejmosťou. Tým sa však naša práca nekončí. S využitím empatie a vhodnými otázkami, pátrame aspoň po adrese. Meno však stále zostáva  záhadou. Poskladanie informácií od domovníčky a využitie evidencie obyvateľstva čoskoro vyústi, k stotožneniu uvedenej osoby. Následná kontrola miesta trvalého pobytu odhalí, že byt je nezabezpečený. Uzamknutie pootvorených dverí a dodanie potrebných liekov sa už akosi stáva rutinnou záležitosťou. Žena z nášho príbehu skončila v starostlivosti lekárov v neďalekej nemocnici.  

Ak by našou prácou bolo len privolanie lekárskej pomoci, litera zákona by bola dodržaná. Nemuseli sme sa viac starať. S obhajobou vykonaných úkonov by nebol problém. A ani s tým, že viac sa už urobiť nedalo.

Možno nie sme vždy úspešní a dokonalí. Možno nenájdeme vždy tie správne riešenia. A určite nie ste vždy spokojní s našou prácou. S istotou však môžeme napísať, že sa snažíme využiť všetky dostupné informácie a prostriedky k tomu, aby sme pomohli.

MsP, Publikované: 22.6.2018 | Aktualizácia: 22.6.2018
Nastavenia cookies