Samospráva

Adresa a e-mail pre delegovanie členov do okrskových volebných komisií a pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Adresa a e-mail pre delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023:

Mesto Stará Turá na účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konajúce sa dňa 30.septembra 2023 zverejňuje e-mailové adresy:

ivona.malkova@staratura.sk

miroslava.bezakova@staratura.sk

 Kontaktné osoby: 
Mgr. Ivona Málková, Miroslava Bezáková

Adresa:
  Mestský úrad,  Gen. M.R.Štefánika 375/63,916 01  Stará Turá

 


Adresa a e-mail pre doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR konajúce sa dňa 30.9.2023:

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na e-mailovej adrese:

ivona.malkova@staratura.sk


Hlasovacie preukazy možno vydávať v termíne od 16.8.2023.


Kontaktná osoba:
Mgr. Ivona Málková

Adresa:
Mestský úrad,  Gen. M.R.Štefánika 375/63,916 01  Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.7.2023 | Aktualizácia: 13.7.2023
Nastavenia cookies