Spomienka

Oblastné oslavy 64. výročia SNP na Rohu
26.8.2008

Oblastné oslavy 64. výročia SNP na Rohu

Pamätník na vrchu Roh sa stal tradičným miestom úcta a spomienok na dni Povstania. V nedeľu 24. 8. 2008 sa na oblastných oslavách 64. výročia SNP v našom podjavorinskom kraji zúčastnil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, slávnostný prejav pri pamätníku predniesol minister obrany SR Jaroslav Baška, k prítomným za za ÚR SZPB prihovoril Jozef Liška.


Spomienková slávnosť v osade Nárcie
25.8.2008

Spomienková slávnosť v osade Nárcie

V piatok, 22. augusta 2008 si občania nášho mesta pripomenuli 64. výročie SNP v areáli vypálenej obce Nárcie.Pred podujatím v Nárci položila primátorka mesta spoločne s predsedníčkou ZO SZPB Elenou Kovárovou kyticu kvetov pri pamätníku v Hlavine.


Spomienka na Bradle...
5.5.2008

Spomienka na Bradle...

Výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli účastníci regionálnej spomienkovej slávnosti v sobotu 3. mája na Mohyle Bradlo.


Spomienka na slobodnú jar
9.4.2008

Spomienka na slobodnú jar

Mesto Stará Turá si každoročne pripomína príchod slobodnej jari roku 1945 spomienkou na mieste večného odpočinku 36 padlých vojakov 4. rumunskej armády na mestskom cintoríne. Rumunská armáda v súčinnosti s vojskami Červenej armády v nedeľu 8. apríla 1945 oslobodila mesto Stará Turá a jej okolie, „vyčistila“ masív Bielych Karpát, kadiaľ ustupovala nemecká armáda do protektorátu.


Spomienka na tragédiu v Hlavine
4.3.2008

Spomienka na tragédiu v Hlavine

Začiatok marca roku 1945, teda niečo málo viac, ako jeden mesiac pred oslobodením nášho mesta (8. apríl), bol pre naše osady Hlavina a Nárcie tragický.


Desaťročná tradícia
6.11.2007

Desaťročná tradícia

Dni na rozhraní októbra a novembra patria spomienkam na tých, ktorí nás navždy opustili, cintoríny ožili úctou, krásou i spomienkami.