Spomienka

Pamiatka zosnulých
2.11.2009

Pamiatka zosnulých

Spomienkové ekumenické podujatie pri príležitosti dňa Pamiatky zosnulých sa stalo v našom meste už tradičným. Už po trinásty- krát sa konalo v piatok 30. októbra 2009 v dome smútku na našom cintoríne.


Pocta poctivému živnostníkovi
28.9.2009

Pocta poctivému živnostníkovi

Naše mesto si uctilo poctivú prácu a výnimočný odkaz rodáka Jána Vagača pri príležitosti štvrť tisícročia (250 rokov) od jeho narodenia. V dobe , ktorú žil, možno jeho čin prirovnať k nezabudnuteľným slovám prvého človeka, ktorý kráčal po povrchu Mesiaca: veľký krok pre ľudstvo... Aj zriadenie prvej priemyselnej (manufaktúrnej) výrobne bryndze sa dá s týmto medzníkom v dejinách aspoň nášho vtedajšieho i terajšieho Slovenska prirovnať.


Slávnostné stretnutie
27.8.2009

Slávnostné stretnutie

Mesiac august sa mimo iných udalostí niesol i v znamení 65.výročia SNP. I mesto Stará Turá si pripomenulo v minulých dňoch toto výročie spomienkovou akciou v osade Nárcie v odpoludňajších hodinách dňa 21.8.2009 a účasťou na regionálnych oslavách na vrchu Roh pri Lubine v nedeľu dňa 23.8.2009.


Spomienka na Povstanie
24.8.2009

Spomienka na Povstanie

Miestom spomienky na udalosti Povstania sa v našom meste stala osada Nárcie. Spomienková slávnosť sa konala v piatok 21. augusta.


Pocta rodákovi
17.7.2009

Pocta rodákovi

Mesto Stará Turá udelilo titul Čestný občan Starej Turej in memoriam významnej osobnosti- rodákovi, národovcovi a lokálpatriotovi , advokátovi , podnikateľovi a kronikárovi mesta JUDr. Dušanovi Úradníčkovi.


Jazda historického  vlaku počas FS v Myjave !
2.6.2009

Jazda historického vlaku počas FS v Myjave !

V rámci projektu osláv 80. výročia otvorenia železnice Veselí nad Moravou- Nové Mesto nad Váhom sa prvé jazdy historického vlaku s parnou lokomotívou uskutočnia počas folklórnych slávností na Myjave. Na žel. stanici v Myjave bude až do nedeľného večera odstavený žel. vagón s ukážkami železničných modelov. Bližšie informácie na www.myjava.sk


Deň hrdinov
28.5.2009

Deň hrdinov

Deň hrdinov- to je jeden zo sviatkov Rumunska. V pondelok 25. mája si prišla uctiť pamiatku svojich vojakov delegácia veľvyslanectva Rumunska na čele s veľvyslancom Florinom Voditom.


Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny
7.5.2009

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny

Predstavitelia nášho mesta a ZO SZPB si 7. mája uctili padlých v II. svetovej vojne položením kytice kvetov k pamätníku na Námestí slobody.


Spomienková slávnosť na Bradle
5.5.2009

Spomienková slávnosť na Bradle

Hlavná časť spomienkovej slávnosti pri príležitosti 90. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika v nedeľu 3. mája sa konala od 19. 30 na Mohyle na Bradle.


Spomienka na slobodnú jar
8.4.2009

Spomienka na slobodnú jar

Tradičným miestom spomienky na oslobodenie Starej Turej sa stalo miesto posledného odpočinku 36 vojakov rumunskej armády, ktorí boli poslednými obeťami 2. svetovej vojny v našom meste v Kvetnú nedeľu, 8. apríla 1945.

Nastavenia cookies