Samospráva

Primátor mesta

PharmDr. Leopold Barszcz

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.

V majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch je štatutárnym orgánom. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 

Stranícka príslušnosť: nestraník

č.tel.: 00421 32 746 1610

mail:
leopold.barszcz@staratura.sk
, primator@staratura.sk

K stiahnutiu


S účinnosťou od 01.01.2020  na základe novelizácie   ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov ,vykonanej zákonom č. 66/2019 Z.z. primátori miest predkladajú majetkové priznanie len  určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu  ním už  nedisponuje komisia Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá pre ochranu verejného záujmu a preto  sa nemusí majetkové priznanie  primátora od roku 2020 zverejňovať na webovom sídle mesta Stará Turá.
Napriek tomu  sa primátor mesta rozhodol  v záujme transparentnosti dobrovoľne zverejňovať svoje majetkové priznania za jednotlivé roky  aj na webovom sídle mesta Stará Turá.Publikované: 3.5.2007 | Aktualizácia: 19.1.2023
Nastavenia cookies