ZODPOVEDNÉ NAKLADANIE S ODPADOM?

Vážení občania,

Technické služby Stará Turá upozorňujú a zároveň žiadajú všetkých obyvateľov mesta, aby sa k odpadu správali zodpovedne.

Pri OD Kocka sa objavilo veľké množstvo vriec s oblečením, ku ktorému sa už pár dní nikto nehlási. Týmto Vás chceme požiadať a zároveň upozorniť, aby ste v takomto prípade kontaktovali technické služby a oboznámili ich so vzniknutým odpadom alebo so zámerom uskladnenia odpadu na ploche verejného priestranstva. V taktom prípade, nie je problém samotný odvoz odpadu, ale skutočnosť, že nemáme vedomosť o tom, či sa jedná o odpad alebo si tam len niekto dočasne odložil vrecia s textilom.

V našom meste sa nachádza 9 ks kontajnerov na textil a každý deň v týždni okrem nedele je otvorený Zberný dvor, kde je tak isto možné zdarma odovzdať staré oblečenie a textil.

V prípade, že u Vás vznikne väčšie množstvo odpadu a vy nemáte možnosť ho odviesť na Zberný dvor, stačí ak odpad nahlásite na tel. č. 032/776 31 75 a za poplatok 6,90 € bude odpad odvezený. Pokiaľ daný odpad nahlásite, pomáhate tým udržiavať naše mesto čisté.

Ďakujeme!

Vrecia s odpadom pri OD Kocka

Vrecia s odpadom pri OD Kocka

Technické služby mesta Stará Turá, Publikované: 13.7.2022 | Aktualizácia: 25.7.2022
Nastavenia cookies