Žiaci sláčikového oddelenia ZUŠ trikrát bronzoví na medzinárodnej súťaži

 Komárňanský komorný orchester a ZUŠ v Komárne v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom Komárno, usporiadali 8. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky v sólovej hre na husliach a v komornej hre. Súťaž sa uskutočnila dňa 3. júna 2016 na počesť hudobného skladateľa, pedagóga, komárňanského rodáka Júliusa von Beliczayho. Cieľom súťažnej prehliadky je viesť mládež pod vedením pedagógov k zvyšovaniu svojho interpretačného majstrovstva v sólovej hre na husliach a v komornej hre. Účasť domácich a zahraničných pedagógov dáva možnosť bohatej vzájomnej výmeny skúseností pedagogického procesu vo výchove budúcich špičkových umelcov.  Súťaž je jednokolová, neverejná, súťažiaci môžu predniesť jednu ľubovoľnú, prípadne viacero charakterovo odlišných skladieb v rámci časového limitu.

Tejto prestížnej súťaže sa zúčastnili aj žiaci sláčikového a strunového oddelenia zo ZUŠ Stará Turá, z triedy Márie Bodnárovej, DiS.art. a Mgr. Andrea Borovská, ktorá našich súťažiach sprevádzala korepetíciou.  Na tejto konkurenčne silne obsadenej súťaži medzi žiakmi zo Slovenska, Maďarska a Nemecka, sa presadili. Súťažili po prvýkrát, nezľakli sa konkurencie a podali krásne výkony, začo boli medzinárodnou porotou ocenení. V sólovej hre na husliach, kde bola podmienka - hra spamäti, Alex Michalčík získal  „Bronzové pásmo“.  V kategórii komornej hry, Filip Kocúrik a Hannah Gajdošíková získali  taktiež „Bronzové pásmo“. Účastníkom patrí veľká pochvala. Pod tieto výsledky sa podpísala systematická profesionálna príprava pani učiteľky Márie Bodnárovej, DiS.art., ktorej vzornú prácu v prospech staroturianskych detí ocenila primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, pri príležitosti Dňa učiteľov.

Alex, Filip a Hannah po súťaži žiarili šťastím a spokojnosťou. Slávnostné chvíle im umocnili i nádherné priestory Podunajského múzea a Dôstojníckeho pavilónu, v ktorých mali možnosť „koncertovať“. Mladým „virtuózom“ a ich p. učiteľke  blahoželáme. Zároveň vás pozývame na Sláčikový koncert na tému „Majstri baroka a klasicizmu,“ ktorý sa uskutoční 22. júna 2016 o 16.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej.  

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 13.6.2016
Nastavenia cookies