Zaočkovali sme seniorov v ZOS a v sieti terénnej opatrovateľskej služby

Celý svet už viac ako rok bojuje s pandémiou koronavírusu. Žiaľ, vírus zasiahol aj našu krajinu a situácia je aj dnes mimoriadne náročná. Tí, ktorí na vírus ochoreli alebo im ochoreli najbližší príbuzní a nemali ľahký priebeh, vedia, že COVID-19 je nebezpečné ochorenie. Ten, kto osobnú skúsenosť nemá alebo sa stretol iba s ľahkým priebehom, môže pochybovať o tom, či sú všetky obmedzenia a očkovanie naozaj potrebné.

Mesto Stará Turá však dôveruje slovenským i svetovým vedcom, ktorí ako jedno z dôležitých opatrení, na možnosť návratu k bežnému životu a na ochranu pred ochorením považujú očkovanie. Je na každého slobodnom rozhodnutí či sa zaočkovať dá. Naša samospráva v prvom kroku túto možnosť dala na zváženie našim seniorom nad 60 rokov, ktorí sú ubytovaní v Zariadení opatrovateľskej služby, ktoré patrí priamo pod mesto a tiež seniorom, ktorí patria do siete mestskej opatrovateľskej služby, teda klientom, ktorých navštevujú naše terénne opatrovateľky. Zároveň boli zaočkované aj opatrovateľky, ktoré sa o seniorov starajú v Zariadení opatrovateľskej služby a terénne opatrovateľky.

Očkovanie sa uskutočnilo v spolupráci s očkovacím tímom Nemocnice s poliklinikou Myjava v stredu 14.4.2021 v našom Zariadení opatrovateľskej služby. Spolu zaočkovali 32 ľudí vakcínou Pfizer. Ďakujeme veľmi pekne za aktívny prístup a organizáciu očkovania našim kolegyniam z oddelenia školstva a sociálnych vecí – Mgr. Elene Sládkovej a Ing. Jaroslave Antalovej. Rovnako veľké poďakovanie patrí za profesionálny a promptný prístup pri očkovaní v našom zariadení pani Markovej z NsP Myjava a tiež očkovaciemu tímu z NSP Myjava v zložení dvoch zdravotných sestier a jednej doktorky. Vďaka nim očkovanie prebehlo veľmi rýchlo a bezproblémovo.

Mesto Stará Turá pripravuje očkovanie priamo v Starej Turej pre seniorov nad 60 rokov aj pre ďalšiu kategóriu našich obyvateľov, a to tých, ktorí sa nevedia sami k očkovaniu dostať a nemajú ani blízkych, ktorí by ich vedeli zaregistrovať a odviezť na podanie očkovacej látky do niektorého z vakcinačných centier v okolí nášho mesta (Trenčín, Myjava). Keďže počet vakcín je pre takéto očkovacie výjazdové centrá limitovaný, budeme naozaj uprednostňovať občanov, ktorí nemajú prístup k možnosti dať sa zaočkovať mimo Starej Turej. Bližšie informácie o termíne, možnosti zaregistrovania a kontaktných osobách pre registráciu zverejníme začiatkom budúceho týždňa v mestskom rozhlase, na webovom sídle mesta a na FB stránke mesta.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.4.2021
Nastavenia cookies