Samospráva

Z denníka mestskej polície - jún 2018

 

  • Dňa 16.4.2018 v čase o 21:20 hod. nahlásila pracovníčka MKS, že na športovej ploche na Hurbanovej ulici sa nachádzajú osoby a niečím blikajú. Na mieste hliadka zistila, že tam hrá futbal niekoľko mladíkov. Nakoľko už bolo prítmie na hru si svietili mobilnými telefónmi. Hliadka mládež z miesta vykázala, z dôvodu, že areál je verejnosti prístupný len do 21:00 hod.
  • Dňa 21.4.2018 v čase o 05:37 hod. bol na MsP prijatý telefonický oznam, že v sídlisku, za predajňou COOP Jednota na parkovisku je hlučná dvojica a ruší okolie. Hliadka našla dvojicu sedieť na lavičke na Mýtnej ulici. P. A. bytom Nové Mesto n/V. a D. K. bytom Stará Turá boli hliadkou požiadaní, aby miesto opustili nakoľko svojim chovaním rušia ostatných obyvateľov mesta.
  • Dňa 2.5.2018 v čase o 16:05 hod. telefonicky oznámil vrátnik z DK Javorina, že do mestskej knižnice prišli dve podozrivé osoby rómskeho pôvodu, na ktoré má podozrenie, že by mohli skúsiť odcudziť kovové výplne zo zábradlia v objekte DK Javorina. Hliadka oznam preverila, na mieste boli zistená totožnosť týchto osôb: L. Z. bytom Vaďovce a M. B. bytom mesto Stará Turá. Menované osoby boli v mestskej knižnici na internete a k žiadnemu protiprávnemu konaniu z ich strany nedošlo.

 

Mestská polícia Stará Turá, Publikované: 24.7.2018 | Aktualizácia: 24.7.2018
Nastavenia cookies