Wolfgang Amadeus Mozart - svetoznámy skladateľ - a génius už ako dieťa…

Ako 6-ročný spolu so sestrou koncertoval pre kráľov, cisárovnú i pre pápeža po celej Európe. Z malého génia vyrástol naozaj nadaný, výnimočný hudobník a skladateľ. Za svoj život bol oslavovaný i zatracovaný, milovaný i ponižovaný. Zložil vyše 600 skladieb: symfónie, koncerty, sonáty i 24 opier… Nevedel sa však znížiť na poslušného sluhu, preto zakúsil aj útlak a biedu. Zomrel predčasne, vo veku 35 rokov, úplne vyčerpaný nadmernou prácou.

Jeho hudba, čistá, nežná a lahodná, však pretrvala storočia a celý svet ju stále počúva. O tom nás presvedčili i žiaci hry na klavíri a literárno-dramatického odboru ZUŠ, ktorí dňa 21.3.2016 pripravili spolu s pani učiteľkami Borovskou a Medňanskou hudobno-dramatické pásmo o živote a tvorbe W. A. Mozarta. Krátke dramatické vstupy, v ktorých nám deti v dobových kostýmoch priblížili dôležité chvíle Mozartovho života, sa prelínali s lahodnými melódiami jeho klavírnych sonatín.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli toto predstavenie zrealizovať - v prvom rade p. učiteľke Borovskej, ktorá celý projekt ziniciovala, tiež občianskemu združeniu SLUHA, ktoré zapožičalo mikrofóny, p. Mučicovej, Požičovňa kostýmov, St. Turá za zapožičanie kostýmov a sponzorský príspevok. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i všetkým divákom, ktorí nás prišli podporiť.

 

Mgr. Katarína Medňanská, ZUŠ

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 7.4.2016
Nastavenia cookies