Samospráva

VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.12.2019 | Aktualizácia: 20.1.2021
Nastavenia cookies