Vyber si svoje povolanie

 V rámci programu „Vyber si svoje povolanie“ navštívili žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej minulý školský rok Sklársku umeleckú školu v Lednických Rovniach. Tento rok prostredníctvom inovačnej myšlienky poznávania rôznych umeleckých škôl v praxi, sa  dňa 27. novembra mali možnosť zoznámiť s tvorbou študentov a  priestormi Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Škola získala  na Slovensku popredné meno spomedzi stredných umeleckých škôl, pričom sa môže pýšiť aj dlhoročnou tradíciou. V tomto roku si škola pripomenula už 85. výročie svojho založenia výstavou významných absolventov "ŠUPKY" - naprieč generáciami, v priestoroch Zoya Museum Elesko v Modre. Našim žiakom boli predstavené umelecké práce študentov ako súčasť prehliadky ateliérov v každom študijnom odbore jednotlivo - Propagačné výtvarníctvo, Úžitková fotografia, Propagačná grafika, Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Keramický dizajn, Dizajn a tvarovanie dreva, Ručné výtvarné spracúvanie textílií, Kameňosochárstvo, Priemyselný dizajn. Škola Jozefa Vydru ponúka študentom naozaj rozmanité množstvo umeleckého zamerania a tvorivého vyžitia. Žiaci získali množstvo inšpiratívnych podnetov pre svoju tvorbu a ktovie, možno i pre budúce štúdium a životné zameranie. Súčasťou programu žiaci navštívili i známu Galériu Nedbalka, ktorá ponúka významnú zbierku obrazov a sochárskych prác slovenských národných umelcov z 19. storočia. Za finančnú podporu takýchto krásnych autentických zážitkov ďakujeme Nadácii Život a Rodičovskej rade pri Základnej umeleckej škole v Starej Turej.

                                                                                                                  Mgr. Oľga Medňanská

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 15.12.2015
Nastavenia cookies