Top Talent Festival – TRI HLAVNÉ CENY GRAND PRIZE pre ZUŠ Stará Turá

 V dňoch od 26. - 31. marca 2015 sa pod záštitou Trenčianskeho osvetového strediska a WOARTO - svetovej umeleckej organizácie konal medzinárodný festival detskej a mládežníckej tvorivosti TOP TALENT FESTIVAL 2015. Cieľom  festivalu  bolo vytvoriť priestor pre rozvoj kultúry detí a mládeže, identifikovať nadaných pedagógov, umelcov, kolektívy a popularizovať ich činnosť v médiách. Súťažilo sa v žánrových nomináciách hudba, spev, tanec, divadlo Fasion Show, výtvarné umenie. Všetci prihlásení súťažiaci boli rozdelení do vekových kategórií a formácií. Základnú umeleckú školu v Starej Turej zastupoval v kategórii „ Hudba“ klarinetista  Dominik Sedlák, žiak p. učiteľa M. Lacka za sprievodu korepetície p. uč. Mgr. A. Borovskej a v kategórii  „Tanec“ súťažila tanečná skupina Free Zee Dance pod vedením p. uč. K. Rzavskej.

Výsledky boli vyhlásené večer na slávnostnej Galashow v Kursalóne Trenčianske Teplice, ktorá bola prehliadkou a prierezom zúčastnených programových čísel  a na ktorej vystúpili len tí najlepší. V programe nechýbali  ani žiaci zo ZUŠ v Starej Turej. Súťažiacim  zaspieval   leader skupiny Metalinda Peter Sámel, člen poroty.  Vyvrcholením festivalu bolo udeľovanie ocenení. Účastníci a víťazi dostávali od poroty osobné blahoželania, medaile, diplomy a tí najúspešnejší poháre.

V kategórii   „Hudba“,  sa víťazom Top Talent Festival 2015 stal náš žiak Dominik Sedlák, ktorý získal Hlavnú cenu Grand Prize.

V kategórii „B2 Street Tanec“ mladší žiaci,  si Hlavnú cenu Grand Prize prevzala tanečná  skupina Free Zee Dance  zo ZUŠ Stará Turá a v kategórii „ B3 Street Tanec“ starší žiaci,  si opäť víťazný pohár, Hlavnú cenu Grand Prize,  prevzala tanečná  skupina Free Zee Dance zo ZUŠ Stará Turá.

Srdečne blahoželáme oceneným žiakom za reprezentáciu školy a pedagógom za ich kvalitnú prípravu.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 15.5.2015
Nastavenia cookies