Tanečníci zo ZUŠ na dni otvorených dverí v tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave

 Začiatkom februára sa žiaci tanečného odboru zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej  zúčastnili Dňa otvorených dverí v tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Čakala nás prehliadka  tanečných tried a koncertných sál, kde žiaci predvádzali tanečné techniky klasického, moderného a ľudového tanca. V koncertnej sále sme si mohli pozrieť tanečné ukážky z konkrétnych  predstavení baletu ako napríklad Spiaca krásavica, či z ľudových tancov Karička. V nemom úžase sme  obdivovali ladnosť pohybu, odhodlanie a tvrdú disciplínu týchto študentov i profesionálny prístup pedagógov. Našim cieľom bolo motivovať žiakov k  ďalšiemu možnému štúdiu tanca v jednom z najlepších tanečných konzervatórií na Slovensku. Deťom, mládeži no i nám pedagógom  sa na konzervatóriu veľmi páčilo. Niekto si odniesol viac z moderného tanca, iný z klasického a ľudového.

Ako pedagóg môžem hodnotiť túto akciu našej ZUŠ ako veľmi pozitívnu pre našich žiakov. Tento nezabudnuteľný zážitok sme absolvovali vďaka schválenému projektu Nádácie ŽivotRodičovskej rade pri ZUŠ Stará Turá. V školskom roku 2015/2016 je to už druhý zorganizovaný projekt tanečného odboru. V novembri 2015 sa uskutočnilo tanečné sústredenie v penzióne Hájenka. Na sústredení sa vystriedalo 58 žiakov, ktorí mali možnosť sa priučiť viacerým tanečným štýlom s úžasnými lektormi.  Podanie projektu cez Nadáciu Život je skvelá možnosť ako urobiť pre našich žiakov viac. Pre tanečný odbor to znamená veľké obohatenie o skúsenosti a skvelé zážitky. ĎAKUJEME...

Katarína Rzavská

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 15.2.2016
Nastavenia cookies