Stretnutie s dobrovoľnými hasičmi a zásahovými jednotkami

Primátor mesta dňa 21.6.2022 privítal na pôde mestského úradu dobrovoľných hasičov mesta, veliteľov zásahových jednotiek z Topoleckej, Paprade, Starej Turej a Drgoňovej Doliny i zástupcov Dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich v meste Stará Turá.

Stretnutie sa už od začiatku nieslo v príjemnej atmosfére. Prítomných hasičov v sobášnej sieni privítal Jaroslav Martinus, ktorý sa im poďakoval za spoluprácu pri zabezpečovaní úloh nielen v pandemickom období. V neposlednom rade vyzdvihol a poďakoval za zásahovú činnosť, ktorú odvádzajú pri mimoriadnych situáciách. Následne sa slova ujal primátor mesta Leopold Barszcz a poďakoval nielen zúčastneným, ale všetkým hasičom, ktorí sa podieľajú a podieľali na dobrovoľnej činnosti v našom meste. Vyzdvihol ich nezištnú energiu, schopnosti a čas, ktorý venujú v prospech iných ľudí a našej mládeže. Po týchto slovách odovzdal všetkým prítomným ďakovné listy. Stretnutie po oficiálnej časti, plynule prešlo do neformálnych rozhovorov, výmeny skúseností a „rodili“ sa i nové nápady.

Veríme, že príjemné stretnutie hasičov nášho mesta, ktorí dobrovoľnícku činnosť mnohokrát vykonávajú ako samozrejmosť, obohatilo každého a poďakovanie v tomto prípade nebolo len frázou, ale vyjadrením ich obetavosti. Dobrovoľní hasiči sú už mnoho rokov neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta a môžeme sa na nich kedykoľvek spoľahnúť.

Skutočne nie je možne vymenovať všetky činnosti, ktoré hasiči zastrešili, ale i v náročných chvíľach sa ukázalo, že samosprávu netvoria len zamestnanci mestského úradu, ale všetci, ktorí sa vedia v takýchto chvíľach spojiť a pomôcť, hasičov nevynímajúc.

I týmto stretnutím sme chceli vysloviť veľké poďakovanie za ich nezištnú pomoc a dodať, že STE SPRÁVNI ĽUDIA na SPRÁVNOM MIESTE.

Ďakujeme!

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.6.2022 | Aktualizácia: 29.6.2022
Nastavenia cookies