SPOMIENKA V HLAVINE A CETUNE

Mesto Stará Turá si v uplynulom týždni pripomenulo dve tragické udalosti, ktoré zasiahli naše mesto a kraj počas 2. svetovej vojny.

Dňa 3. marca si zástupkyňa primátora spoločne s členkami Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá uctili pamiatku obetí 2. svetovej vojny v miestnej časti Topolecká - Hlavina. Za pomoc partizánom boli v Hlavine 2. marca 1945 zastrelení nemeckými vojakmi Martin Kostelný a Pavol Kostelný a 3. marca bol v ranných hodinách do brucha postrelený Michal Medňanský. Následkom zranení o deň neskôr podľahol. Tieto udalosti pripomína v Hlavine od roku 1970 pamätník, ku ktorému dnes predstavitelia mesta a SZPB položili kvety.
Potom sa spoločne presunuli do Cetune, kde stojí pamätník venovaný partizánom, ktorí pred 76 rokmi padli pri známom Cetunskom boji. Cetunský boj bol tragickou epizódou v pôsobení partizánskeho odboja v našom kraji a vyvrcholením niekoľko mesiacov trvajúceho odboja partizánskych útvarov voči okupačným silám a ich domácim kolaborantom v podjavorinskom regióne. V cetunskej bitke sa stretli partizáni oddielu Hurban 2. partizánskej brigády J. V. Stalina s protipartizánskou jednotkou známou pod názvom Edelweiss. Tento nerovný boj si len niekoľko dní pred oslobodením podjavorinského kraja, dňa 27.2.1945 vyžiadal životy viacerých partizánov, aj životy dvoch významných regionálnych partizánskych predstaviteľov – veliteľa kpt. Miloša Uhra a jeho zástupcu npor. Antona Jakubíka.
 
Zlo a strach, ktoré priniesli ideológie pred a počas 2. svetovej vojny, nie sú ani dnes zažehnané. Je potrebné si pripomínať, že naši predkovia slobodu nedostali zadarmo. Bola vykúpená tým najcennejším, a síce ľudskými životmi. Česť ich pamiatke.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 5.3.2021 | Aktualizácia: 5.3.2021
Nastavenia cookies