Slovenský projekt OVCE.sk o bezpečnom používaní internetu medzi víťazmi prestížnej World Summit Award

Tím eSlovensko o. z. - Jaroslav Baran, Miroslav Drobný, Monika Lukáčová, Jan Hájek Foto:eSlovensko, o.z.


Tlačová správa

Projekt OVCE.sk/Sheeplive.eu zo Slovenska, ktorý podporuje aj naše mesto, bol ocenený za najinovatívnejší digitálny obsah v súťaži World Summit Award (WSA), ktorá prebieha pod záštitou OSN.

BRATISLAVA/Salzburg, 11. november 2013

Výhrou v súťaži World Summit Award (WSA) v kategórii e-Inclusion & Empowerment získal slovenský project OVCE.sk (Sheeplive.eu) uznanie ako jeden z najinovatívnejších, technicky najpokročilejších a najlepšie navrhnutých produktov v oblasti digitálneho obsahu na svete. OVCE.sk súťažili proti 461 výnimočným informačno-komunikačným produktom a súťažiacim zo 160 krajín. Tieto produkty boli následne testované a hodnotené v období od 29. - 31. augusta 2013 v estónskom hlavnom meste Talin a OVCE.sk boli zvolené Veľkou porotou WSA ako jeden zo 40 najlepších projektov. Medzi členmi hodnotiacej poroty ktorú tvorilo 17 odborníkov na informačné technológie a digitálny obsah, mali zastúpenie všetky svetadiely a rozličné profesie, predstavitelia odvetvia, výskumníci, podnikatelia a novinári.

Projekt Sheeplive, v slovenskom origináli OVCE.sk, vznikol ako súčasť projektov Zodpo-vedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk. Je rozdelený na tri hlavné časti a to na detský animo-vaný seriál, medzinárodný internetový portál a rozprávkové knihy. Cieľom tejto iniciatívy je v prvom rade prevencia a šírenie povedomia o rizikách internetu. Séria animovaných rozprávok zábavnou a pre deti príťažlivou formou predstavuje princípy bezpečného pou-žívania internetu. Súčasťou projektu sú príručky pre rodičov a učiteľov, ktoré im radia, ako sa s mladými o daných problémoch rozprávať. Rozprávky OVCE.sk sú vysielané vo verejnoprávnych médiách, zverejnené na webových stránkach, dostupné sú aj na DVD. Projekt OVCE.sk dostal aj živé pokračovanie. Deťom od leta pripomínajú hlavných hrdinov rozprávok aj dve ovečky a jeden baranček v bratislavskej ZOO. V rámci kampane Bezpečne do školy s OVCE.sk môžu deti jazdiť v ovečkových autobusoch v Banskej Bys-trici a vo Zvolene a pred pár dňami OVCE.sk pokrstili aj prvú detskú rozprávkovú knižku OVCE.sk 01 Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi, ktorá je voľným pokračovaním rozprávok.

„Nesmierne ma teší, že slovenský projekt po dlhých rokoch čakania zvíťazil v obrovskej konkurencii toho najlepšieho, čo vzniklo v oblasti digitálneho obsahu za posledné dva roky. Projekt OVCE.sk poznám a už roky využívam pri výučbe doma aj v zahraničí. Všade zaznamenal veľký ohlas a mnohí zahraniční odborníci nám ho závidia,“ vyjadril sa Vladimír Burčík z OZ iLearn, WSA expert pre Slovensko.

Ovce.sk boli nominované v kategórii e-Inclusion & Empowerment a následne boli národnou porotou vyhlásené za najlepší projekt vo svojej domovskej krajine. Potom museli obstáť v konkurencii národných víťazov danej kategórie z celého sveta. Veľká porota sa zišla v estónskom Taline a počas trojdňového rokovania vytvorila najskôr zoznam 15 projektov v každej kategórii a nakoniec rozhodla o 40 víťazoch - piatich v každej z ôsmich kategórií. „Pri obhajobe projektu pred medzinárodnou porotou zavážilo, že cieľ projektu - ochrana detí je šírená cez internet, televíziu, knižné publikácie či prednášky na školách. Sme hrdí na to, že OVCE.sk ako prvý slovenský projekt zvíťazil v tejto súťaži. Veríme, že sme tým otvorili dvere aj ďalším tvorcom kvalitného slovenského digitálneho obsahu,“ hovorí Miro Drobný, autor projektu OVCE.sk.

Cesta na Srí Lanku
Výhrou v súťaži World Summit Award získali kreatívni tvorcovia OVCE.sk možnosť pre-zentovať svoj projekt na globálnom fóre a pred významným medzinárodným publikom. Gala konferencia 2013, ktorú organizoval tím WSA spolu s partnerskou organizáciou ICTA (Information and Communication Agency) zo Srí Lanky, sa uskutočnila v Colombe od 23. - 26. októbra 2013, kde boli pozvaní všetci 40 víťazi. Táto konferencia je globálnym fórom pre najlepší digitálny obsah na svete. Počas štyroch dní sa víťazi mohli zúčastniť workshopov, prednášok renovovaných odborníkov a panelových diskusií a viesť diskusiu o najnovších trendoch v digitálnom obsahu. OVCE.sk na konferencii zastupoval tím v zlo-žení Miroslav Drobný, autor projektu, Jaroslav Baran, ilustrátor, Ján Hájek, projektový manažér a Monika Lukáčová, fundraising eSlovensko.

Kategórie súťaže World Summit Award (WSA):

e-Government & Open Date
e-Health & Environment
e-Learning & Science
e-Entertainment & Games 
e-Culture & Tourism
e-Media & Journalism
e-Business & Commerce
e-Inclusion & Empowerment


O World Summit Award
World Summit Award (WSA) je celosvetová iniciatíva pod záštitou OSN (United Nations World Summit on Information Society - WSIS), ktorú organizuje Medzinárodné centrum pre nové médiá (International Center for New Media - ICNM) z rakúskeho Salzburgu. Spolupracuje pri tom s kľúčovými organizáciami a agentúrami OSN, so ženevským cena ICT aplikácie na svete. V súčasnosti na súťaži aktívne participuje 160 krajín. Prostredníc-tvom národného predvýberu spolu s globálnych zložením poroty WSA demonštruje miestnu diverzitu a bohaté a kreatívne využitie ICT. WSA zastrešuje každého, kto si uve-domuje význam a absolútnu nevyhnutnosť tvorby lokálneho obsahu pre začlenenejšiu a angažovanejšiu spoločnosť. 
 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

eSlovensko, o.z., Publikované: 13.11.2013
Nastavenia cookies