Prvých 13,4 km Vážskej cyklotrasy župa odovzdala verejnosti

Slávnostné otvorenie prvých 13,4 km Vážskej cyklotrasy (autor: TSK)

Udalosť roka. Presne tak v piatok 25.5.2018 prví cyklisti, ktorí absolvovali premiérových 13,4 km Vážskej cyklotrasy v sedle bicykla, označili otvorenie novej cyklotrasy medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom.

Príprava výstavby, projektovania a majetkovoprávneho vyrovnania prvého z ôsmich úsekov Vážskej cyklotrasy zabrala takmer celé štyri roky. „Keď sme v roku 2014 pripravovali štúdiu 100 km dlhej  Vážskej cyklotrasy, mali sme na výber dve možnosti. Buď jej trasa mohla viesť popri cestných komunikáciách alebo popri rieke Váh,“ zaspomínal si pôvodca myšlienky vybudovať takúto rozsiahlu cyklotrasu župan Jaroslav Baška. Dnes už je výsledok tohto rozhodnutia známy. Tak ako prvá časť Vážskej cyklotrasy, tak aj tie ostatné povedú v príjemnom prírodnom prostredí takmer v absolútnej segregácii od cestnej premávky po korune ochrannej hrádze najdlhšej slovenskej rieky. Vážska cyklotrasa povedie naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom. Spojí tak nielen jeho južnú a severnú hranicu, ale aj tri kraje; Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.

Prispôsobená nie váhe bicykla, ale ťažkého nákladného vozidla
Po rokoch príprav výstavby tejto cyklotrasy tak v posledný májový piatok mohla verejnosť okúsiť prvotné hmatateľné výsledky práce Trenčianskej župy. Kvalitu prvých kilometrov Vážskej cyklotrasy, ktorú župa postavila medzi obcou Horná Streda a Novým Mestom nad Váhom, v piatok 25. mája 2018 v slávnostnom pelotóne vyskúšala približne stovka cyklistov. Ďalší ľudia sa na tento cyklistický unikátprišli pozrieť pešo, na korčuliach či dokonca s kočíkmi a deťmi. „Istým spôsobom je táto cyklotrasa luxusná, nakoľko spĺňa aj podmienku Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby bola prispôsobená aj váhe nákladných vozidiel, používaných na údržbu okolitých vodných tokov. Veľkou devízou cyklotrasy je aj jej segregovanosť od motorovej dopravy a teda aj bezpečnosť pre cyklistov. Som preto rád, že táto cyklotrasa bude využívaná nielen milovníkmi cyklistiky a korčuľovania, ale aj ľuďmi, ktorí chcú na bicykli dochádzať do práce,“ povedal v piatok župan Jaroslav Baška pri odovzdávaní cyklotrasy verejnosti.

Prvá časť Vážskej cyklotrasy začína na hranici Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Horná Streda. Prvý z ôsmich dielov skladačky 100 km dlhej Vážskej cyklotrasy dnes práve na hraniciach dvoch krajov oficiálne po 7 mesiacoch výstavby odovzdali verejnosti. Od piatku 25. mája ju tak verejnosť môže využívať ako na šport, tak aj na dochádzanie do práce do okolitých firiem, nakoľko región Považia je typický svojím priemyselným charakterom. Len v bezprostrednom okolí tejto cyklotrasy sa nachádza viac ako dvadsiatka regionálnych zamestnávateľov. Cyklotrasa prechádza katastrom štyroch obcí (Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Považany) a mesta Nové Mesto nad Váhom. Dosahuje dĺžku 13,4 km a vo svojej priemernej šírke 3 metre je vedená prevažne po korune ochrannej hrádze rieky Váh. Podľa informácií zhotoviteľskej spoločnosti Strabag, s. r. o., výstavba cyklotrasy prebehla bez väčších komplikácií či prekážok. Celú výstavbu v hodnote približne 3,7 mil. € financoval Trenčiansky samosprávny kraj. Túto iniciatívu TSK ocenili aj prítomní starostia okolitých obcí, ktoré jej výstavbou získali bezpečné a atraktívne prepojenie jednotlivých katastrov.

„Neváhajte, sadnite na bicykel, pretože deň, ktorý strávite v sedle bicykla, sa nezapočítava do ľudského života,“ vyzval všetkých prítomných národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý sa odovzdania úseku cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom taktiež zúčastnil. Aby všetko zlé užívateľov tejto cyklotrasy obchádzalo, jej otvorenie požehnal evanjelický i katolícky pán farár. Pri historickom momente nechýbali ani poslanci Zastupiteľstva TSK, okolitých obecných samospráv, Slovenského vodohospodárskeho fondu, Slovenského pozemkového fondu, zhotoviteľskej spoločnosti, ale aj regionálnych cyklistických klubov a, samozrejme, širokej verejnosti.
Páska sa však dnes nestrihala len na začiatku tohto prvého úseku v Hornej Strede. Nakoľko má byť Vážska cyklotrasa hlavnou cyklistickou kostrou Trenčianskeho kraja, okolité mestá a obce by sa na ňu postupne mali napájať vlastnými cyklotrasami. Tak to už v súčasnosti krátkym úsekom urobilo aj Nové Mesto nad Váhom, ktoré prvú jazdu cyklistického pelotónu, ktorý na jeho územie dobicykloval, využil na jej slávnostné uvedenie do života. „V rámci spracovanej štúdie sme vytvorili v Novom Meste nad Váhom 9 trás, na ktorých by sme chceli vybudovať cyklistické chodníky. Toto je jeden z nich, po ktorom sa verejnosť relatívne bezpečne dostane priamo k Vážskej cyklotrase,“ komentoval primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský.

100 kilometrový unikát stále bez mena
Zatiaľ nie je zrejmé, ako sa cyklotrasa bude volať. Práve v týchto dňoch o tom rozhoduje verejnosť na základe hlasovania. Vyberá sa pritom spomedzi návrhov, ktoré župa zbierala uplynulého polroka. Hlasovať je možné na adrese www.cyklotrasytsk.sk.

K prvým trinástim kilometrom Vážskej cyklotrasy by podľa župana mali tento rok pribudnúť aj ďalšie približne 4 kilometre cyklotrasy, ktorú župa aktuálne stavia medzi Púchovom a obcou Nimnica.

TSK, Publikované: 31.5.2018 | Aktualizácia: 31.5.2018
Nastavenia cookies