Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

 Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše. Prispejme svojim podielom našim deťom a tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Rozhodnite o použití  podielu z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2014.

Naša  staroturianska Nadácia ŽIVOT podporuje formou programu malých komunitných grantov  užitočné  aktivity detí  a mládeže v našom meste, rôzne športové kluby.

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme. 

Tento spôsob získavania prostriedkov je zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu  kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery.

Vyhlásenie o poukázaní 2% si môžete stiahnuť na:

http://www.staratura.sk/nadacia-zivot/

 

Údaje o prijímateľovi :

Názov:                Nadácia ŽIVOT

Sídlo:                  Nám. Dr. Schweitzera 194

                            916 01 Stará Turá

IČO:                   35630337

Právna forma:   nadácia

Č.Ú.: 1151264753/0200

IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753

BIC:  SUBASKBX

Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných prostriedkov na  aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným príslušníkom, kolegom v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme!

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 18.3.2015
Nastavenia cookies