Ples mernej techniky – 10. ročník

 Je to už 10 rokov, čo sa vnútorné priestory Hotela Lipa počas fašiangového obdobia okrášlia a vytvorí sa pocit jedinečnosti prostredia. Je to čas krásneho plesu – Plesu mernej techniky. Každým rokom predstavitelia spoločnosti, ktorá je organizátorom plesu vítajú hostí, ktorí prichádzajú s radostným očakávaním veselej zábavy a príjemného uvoľnenia. Pred viac ako 10-timi rokmi skrsla v hlave riaditeľa firmy ELSTER, Ing. Dušana Fridricha myšlienka o organizovaní plesu. O túto myšlienku sa podelil s riaditeľmi firiem sídliacich v priemyselnom areáli, ktoré sú zamerané na výrobu mernej techniky. Dobrý nápad bol prijatý a tak sa firmy ELSTER, s. r. o., SENSUS Slovensko, a. s., JUSTUR, s. r. o. a v ostatných rokoch firma ELSTER Water Metering system, s. r. o.  s plnou vervou pustili do pre nich dovtedy neprebádaného územia – organizovania plesov. Túto úlohu zvládajú v spolupráci s manažmentom Hotela Lipa skvele.

Do desiateho ročníka Plesu mernej techniky vniesol organizátor – firma ELSTER, s. r. o. zaujímavé a inovatívne prvky. V úvode bol prezentovaný zostrih všetkých uplynulých deviatich ročníkov plesu, hostia mali možnosť cez krátky film nahliadnuť a zoznámiť sa výrobnými priestormi firmy ELSTER. Následne Ples mernej techniky oficiálne otvoril, spoločne s moderátorkou celého večera Karin Majtánovou, riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Valko. Pán riaditeľ zároveň pri príležitosti 10. výročia plesu odovzdal ďakovnú plaketu iniciátorovi a zakladateľovi tejto tradície Ing. Dušanovi Fridrichovi. Tanečníci z tanečnej školy Mirky Kosorínovej úvodným tancom pozvali všetkých hostí na tanečný parket, ktorý bol zaplnený počas celej noci. Príjemným oživením pre pravidelných hostí plesu bola galéria záberov z predchádzajúcich ročníkov, ktoré boli umiestnené na stenách vo forme filmových pásov. Keďže výzdoba plesu bola v štýle James Bond, návštevníkom bola na oživenie ponúknutá fotokabínka FunFace. Pred ňou si skupinky vytvárali vtipné situácie, robili zábery s rôznymi štýlovými rekvizitami z filmu James Bond. Po vzhliadnutí na fotografie bolo často počuť salvy smiechu a veselej nálady. V dobrej nálade a chuti tancovať udržiavala hostí plesu speváčka Renáta Čonková s kapelou. Pre tých, ktorí boli naladení na ľudovú nôtu ponúkala rezké kolá Myjavská cimbalovka.

Ples mernej techniky má okrem spoločenského prvku aj charitatívnu zložku. Súčasťou plesu je už po niekoľko rokov zbierka pre deti a mládež s ŤZP v Starej Turej. Do tejto zbierky značnou sumou prispievajú aj jednotlivé spoločnosti, organizátori plesu. Tento ples bol výnimočný nielen z hľadiska bohatosti aktivít a zážitkov, ale aj vo výške získanej finančnej čiastky počas zbierky. Pre deti a mládež s ŤZP sa vyzbierala neuveriteľná suma 4 444 €! Šek s danou hodnotou odovzdal riaditeľ spoločnosti ELSTER, s. r. o. Júlii Bublavej, predsedníčke Komisie pre sociálne veci a bývanie v Starej Turej, ktorá prisľúbila, že suma bude využitá pre deti a mládež, ktorí sa trápia s vážnymi zdravotnými a mentálnymi problémami.

Za všetkých hostí plesu chcem vyjadriť poďakovanie organizátorovi, firme ELSTER, s. r. o., ktorá skvele a inovatívne zvládla celú prípravu a organizáciu plesu. Veľkú zásluhu na bezproblémovom priebehu má i manažment, obsluha a kuchyňa Hotela Lipa. Moje najväčšie ďakujem patrí riaditeľom jednotlivých spoločností a všetkým návštevníkom plesu, ktorí si otvorili svoje srdcia a rozhodli sa pomôcť deťom s ŤZP v ich neľahkej situácii. 

Júlia Bublavá, Publikované: 22.2.2016
Nastavenia cookies