Participatívny rozpočet pozastavený

 Mesto Stará Turá v nadväznosti na zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa mestá po znížení podielových daní ocitnú v tomto a pravdepodobne i v ďalšom kalendárnom roku hľadá v súčasnosti položky v rozpočte, ktoré by bolo možné krátiť, a tým zabezpečiť základný chod mesta a jeho prioritných oblastí počas nadchádzajúceho obdobia. Žiaľ, pri aktuálnej situácii, kedy nie je možné odhadnúť možnosti realizácie projektov z rôznych oblastí života mesta a občanov v rámci participatívneho rozpočtu a nedostatku informácii o tom, kedy sa situácia upokojí, nevieme ako ďalej pokračovať pri realizácii PR v našom meste. Veľmi zložité by bolo v nadchádzajúcom roku aj financovanie PR zo strany mesta. Vedenie mesta teda pozastavuje tohtoročné aktivity participatívneho rozpočtu a podľa aktuálnej situácie by sme participatívny rozpočet spustili až v budúcom roku (stretávanie sa komunít, zber žiadostí – projektov, hlasovanie verejnosti). Realizácia vybraných projektov by potom prebehla v roku 2022. Do dnešného dňa nebol zatiaľ predložený žiadny projekt, preto sme sa rozhodli situáciu okolo participatívneho rozpočtu uzatvoriť už teraz. Veríme, že nové projekty na nás počkajú do obdobia, kedy sa situácia na Slovensku upokojí a my si naplno budeme môcť užiť nápady, ktoré z participatívneho rozpočtu vzídu.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.4.2020
Nastavenia cookies