Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Hradská, Orgoníková

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

oznamuje občanom:

 

 

Andrea Hradská

Erika Orgoníková

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  20. novembra 2023 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M.R.Štefánika 375/63, klientske centrum, evidencia obyvateľov  v úradných  hodinách

   

najneskôr  do 8. decembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 20.11.2023
Nastavenia cookies