Ocenenie - Talent Trenčianskeho kraja 2015 pre našu ZUŠ

 Väčšina ľudí pokladá talent za niečo imaginárne, s čím sa človek narodí. Veria tomu, že všetci tí slávni hudobníci, športovci, či vedátori kráčali k cieľu bez námahy. Bez vlastného pričinenia a práce na sebe sa však nedá nič hodnotné získať. Sú to väčšinou malé kroky, dlhodobé poctivé úsilie, ktoré tvorí veľké veci.

            V Trenčíne sa 10. júna uskutočnil už XIX. ročník Talentu Trenčianskeho kraja. Zišli sa tu žiaci a študenti, ktorí sa umiestnili na popredných miestach  v celoslovenských kolách vedomostných, športových či umeleckých súťažiach alebo úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodnej úrovni. Sme veľmi radi, že medzi ocenenými bol, ako jediný zástupca základného umeleckého školstva v Trenčianskom kraji, i  žiak našej  ZUŠ v Starej Turej, DOMINIK SEDLÁK.  Z rúk prednostu Krajského školského úradu Ing. Štefana Bohúňa  a vedúcej odboru školstva Mgr. Ivety Kováčikovej  si prevzal prestížne ocenenie – Talent Trenčianskeho kraja 2015.  Poďakovanie patrilo tiež pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave týchto úspešných žiakov. Ďakovným listom bol ocenený i jeho p. učiteľ Marek Lacko.

Dominik Sedlák študuje hru na klarinet v treťom ročníku druhej časti prvého stupňa základného štúdia.  Dominik je nielen výnimočný talent, veď získal minulý rok 1. miesto  a tento rok 3. miesto v celoslovenskej súťaži drevených dychových nástrojov Čarovná flauta v Nižnej a Hlavnú cenu Grand Prize z Medzinárodného festivalu Top Talent v Trenčíne, ale je to aj veľmi cieľavedomý žiak. Jeho snom je pokračovať po skončení štúdia na ZUŠ v štúdiu na konzervatóriu. V škole vystupuje v školskom orchestri a je členom Malého komorného orchestra v Novom Meste nad Váhom.

Ocenenie Talent Trenčianskeho kraja putoval do ZUŠ v Starej Turej už sedemkrát, kedy ho získali žiaci výtvarného odboru za svoje medzinárodné úspechy.  Tešíme sa, že sa k nim zaradil i žiak hudobného odboru. Dominikovi k úspechom blahoželáme a veríme, že mu otvoria dvere k ďalším možnostiam. 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 15.6.2015
Nastavenia cookies