NsP Nové Mesto nad Váhom vydáva príkaz riaditeľa na dodržiavanie opatrení týkajúcich sa zamedzenia šírenia nákazy koronavírusom

 

Dňom 10.7. 2020

vydáva riaditeľ nemocnice nasledovný príkaz :

  

1.        V pracovných dňoch t. j. v pondelok – piatok : 6.30 – 15.00 hod.

budú sprístupnené do nemocnice 2 centrálne vstupy :

  • cez hlavný vchod do nemocnice - recepciu
  • cez LSPP

kde budú zdravotnícki pracovníci merať teplotu. Ak pacient má teplotu a je odoslaný s interným ochorením, o jeho ďalšom manažovaní rozhodne privolaný lekár príjmovej ambulancie.

Teplotu kontrolujú pri týchto hlavných vstupoch pracovníci určení Mgr. T. Skovajsovou.

Hlavná brána aj všetky ostatné vchody do areálu nemocnice budú uzatvorené.

 

2.        Počas UPS t. j. v pondelok – piatok od 15.00 – 6.00 hod. a víkendov 6.00 – 6.00  hod.

  • bude sprístupnený vstup do areálu len cez hlavný vchod nemocnice – recepciu kde bude merať teplotu pracovníčka recepcie. V prípade zvýšenej teploty a pridruženého interného ochorenia je privolaný lekár príjmovej ambulancie, ktorý rozhodne o ďalšom manažmente.
  • pacienti s interným ochorením odosielaní z LSPP po 15.00 hod. a cez víkendy sú odosielaní cez dvor veľkým výťahom na príjmovú ambulanciu

 

3.      Príjazd sanitných vozidiel do areálu nemocnice bude povolený hlavnou bránou. V mieste vchodu na LSPP z dvora nemocnice bude posádke zmeraná teplota, až potom môže pacient opustiť vozidlo.

 

4.   Na poliklinikách v čakárni príslušnej ambulancie novo prichádzajúcim pacientom bude kontrolovať teplotu zdravotná sestra. O ďalšom manažmente pacienta rozhodne lekár príslušnej ambulancie.

 

                                                                                                                      MUDr. Miroslav ŠORF, CSc.

                                                                                                                                     riaditeľ

NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o., Publikované: 13.7.2020 | Aktualizácia: 13.7.2020
Nastavenia cookies