Nebeské slzy tiekli počas spomienky v osade Nárcie

Tak ako každý rok i tento smerovali dňa 24. augusta naše kroky do osady Nárcie, aby sme si pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Najskôr sme však zamierili do neďalekej Hlaviny. Ako memento krvavých udalostí tu stojí pamätník na ktorom sú mená Martin Kostelný, Pavel Kostelný a Michal Medňanský. Tí boli za pomoc partizánom fašistami zavraždení práve na tomto mieste. Pred pietnou spomienkou v osade Nárcie, položila primátorka mesta Anna Halinárová, zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová a členka ZO SZPB Stará Turá Elena Kovárová, kyticu k tomuto pamätníku.

Následne sme sa presunuli do dnes už zaniknutej osady Nárcie, aby sme i tu položili vence k pamätníku, ktorý pripomína kruté a bezočivé fašistické besnenie, ale aj odvahu a hrdosť bojovníkov, ktorí sa mu postavili. Smutné udalosti, ktoré si tu každoročne pripomíname akoby ovplyvnili aj tohtoročné počasie, ktoré krátko pred začiatkom pietneho aktu spustilo doslova záplavu dažďových sĺz a neutíchali, ani pri samotnom kladení vencov pri pamätníku. Postupne položili vence poslanec NR SR Dušan Bublavý, zástupcovia mesta Stará Turá, členovia Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom, zástupcovia oblastných politických strán i občania, ktorí si takto uctili tragické osudy hrdinov Slovenského národného povstania.

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa početná skupina návštevníkov spomienkového podujatia presunula z osady Nárcie do Klubu dôchodcov, kam po pietnom akte zavítala primátorka mesta Anna Halinárová spolu so zástupkyňou Zuzanou Zigovou. Tu slávnostne predniesla príhovor primátorka mesta v ktorom odsúdila nezmyselnosť vojen, vyzdvihla hrdinstvo tých, ktorí sa nebáli postaviť proti bezpráviu a ktorí nasadzovali svoje životy za slobodu. Taktiež pripomenula, aby rodičia i starí rodičia pripomínali svojím deťom a vnúčatám, akým hrôzam boli ich predkovia vystavení vo vojnách. Aby vysvetlili a pripomenuli hrôzy fašizmu a neonacizmu, pretože to je jediný spôsob ako zabrániť prázdnym a nereálnym faktom, ktoré zaznievajú čoraz častejšie z mnohých strán. V závere poďakovala všetkým za účasť na tejto spomienke.

Potom už nasledovalo malé občerstvenie, ktoré pre nich mesto Stará Turá pripravilo. Pôvodne si ho mali účastníci vychutnať v priestore pod pamätníkom ale vzhľadom na počasie, nikto nenamietal, keď sa podávalo v príjemnom prostredí Klubu dôchodcov.      

Ďakujeme všetkým, ktorí sa spomienkovej slávnosti zúčastnili.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 30.8.2018 | Aktualizácia: 7.9.2018
Nastavenia cookies