Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska

10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS)

10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) Foto:ZISS

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Združenie informatikov samospráv na svojej konferencii upozornilo na diskrimináciu slovenských miest.

Dňa 15. a 16. 9.2009 sa v priestoroch kaštieľa v Mojmírovciach uskutočnila jubilejná 10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Organizátorom konferencie je eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://www.unia-miest.eu) a Mestským úradom v Šali. Na konferencii sa stretlo takmer 70 účastníkov z celého Slovenska. Konferenciu otvoril viceprimátor mesta Šaľa Jozef Mečiar.

V úvode konferencie odzneli informácie o spoločných projektoch ZISS, konkrétne o priebehu projektu školení informatikov, o zmenách na stránkach ZISS.sk, ukončení registrácie do súťaže ZlatyErb.sk 2009. Bola hodnotená komunikácia prostredníctvom skupiny ZISS na stránkach Facebook-u  a predstavené nové vydanie časopisu ZISS NEWS. Miroslav Drobný pokračoval v uvádzaní ďalších častí projektu „www.Zodpovedne.sk“, konkrétne „Detský portál“ a animované rozprávky „OVCE.sk“. O súťaži NISS 2009 informoval p. Ondrej Bialko. Ing. Viktor Fenďa z Magistrátu mesta Košice prezentoval „Informačné systémy samospráv - skúsenosti s prevádzkou a financovaním systému Noris“.

Konferencia pokračovala prednáškami partnerských spoločností. Bol predstavený produkt „EPI – ekonomické a právne informácie“ spoločnosti EPI s.r.o. v zastúpení Renáty Šramkovej. Spoločnosť INTELSOFT EAST s.r.o sa predstavila s prednáškami „Samospráva - Jednotný komplexný informačný systém LCS Noris/Helios Green pre mesto, mestské podniky a mestské organizácie“,  Registratúra systému LCS Noris/Helios Green“ a „e-Samospráva - elektronizácia samosprávy v systéme LCS Noris/Helios Green“, v zastúpení Mareka Uličného, Petra Bobíka a Milana Alberta. Ostatnú prezentáciu „Digitálne mesto Turčianske Teplice“ predniesol Martin Gálik, zo spoločnosti Centire s.r.o.

Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) podporuje iniciatívu Ministerstva financií SR na zvýšenie finančných prostriedkov pre výzvu „Elektronizácia služieb miest a obcí“ z operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Bola vyslovená vážna obava, že ak na uvedenú výzvu bude určených iba 75 mil. EUR, väčšina slovenských miest nezíska  žiadnu priamu podporu. ZISS preto upozorňuje, že v mestách, ktoré nepovažujú napojenie sa na DCOM za efektívne a trvalo udržateľné riešenie a zároveň nezískajú financie na dobudovanie vlastných elektronických služieb, žije viac ako 1 milión občanov.

Je ťažko predstaviteľné, aby mestá o počte obyvateľov 10, 20 dokonca aj 30 tisíc občanov nezískali z OPIS-u ani jedno euro a tým sa diskriminovala takmer pätina Slovenska.

ZISS sa ďalej uznieslo, že v záujme zefektívnenia finančných prostriedkov pre samosprávy z OPIS-u sa zakladá Centrum pre rozvoj informatizácie samospráv Slovenska (CERISS).

Centrum má za úlohu tvorbu štandardov informačných procesov a interných databáz samospráv, zabezpečenie vzájomnej výmeny skúseností pri riešení projektov, znižovanie rizík pri zavádzaní elektronických služieb a ich celoplošné nasadenie v samosprávach Slovenska.

Budúce stretnutie informatikov sa uskutoční 19. - 20. januára 2010.
 

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

M. Minarovič (ÚMS), Ing. M. Drobný, (ÚMS, eSlovensko), Publikované: 28.9.2009
Nastavenia cookies