FREE-ZEE-DANCE zo ZUŠ Stará Turá zažili svoj veľký deň „ D“

 Žiaci tanečnej skupiny FREE-ZEE-DANCE zo ZUŠ Stará Turá zažili svoj veľký deň „ D“. Na celoslovenskej tanečno-súťažnej prehliadke MY DANCE , konanej 24.10.2015 v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave, mali možnosť predviesť výsledky svojej pravidelnej systematickej prípravy a ukázať svoje schopnosti a talent v priamej konfrontácii s inými tanečníkmi na pódiu. Porota, ktorej členom bol i známy tanečník Laci Strike, i zúčastnení diváci v preplnenej sále, mali možnosť vidieť úžasné tanečné výkony v troch vekových kategóriách a vo viacerých tanečných štýloch, medzi ktorými nechýbal scénický tanec, HIP-HOP, disco či show dance. Pri vyhlasovaní výsledkov rezonovali sálou radostné výkriky nielen staroturianskych detí, ale i rodičov, ktorí pravidelne  svojou účasťou podporujú svoje deti v tanečnom rozvoji. 

Vytancované ocenenia:

1. miesto  v kategórii HIP-HOP získali najstarší tanečníci za choreografiu BUMP,

1. miesto v kategórii OPEN deti II. získali juniori za choreografiu NOC V MÚZEU s najväčším bodovým ohodnotením celej súťaže,

3. miesto v kategórii SHOW DANCE deti I.  získali za choreografiu LEVÍ KRÁĽ,

5. miesto v kategórii MALÉ CHOREOGRAFIE deti II. získali za choreografiu DANCE FAMILY,

5. miesto v kategórii MALÉ CHOREOGRAFIE juniori získali za choreografiu COMEBACK.

V tejto celoslovenskej súťaži bol zaslúžene ocenený talent našich žiakov, ale aj zodpovedný prístup ich  pedagóga. Poďakovanie patrí i pani učiteľke Kataríne Rzavskej, ktorá ako jediná dostala ocenenie za  pedagogickú prácu a prípravu  originálnej choreografie BUMP.

Srdečne blahoželáme a držíme palce na najbližšej súťaži v Gbeloch.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 16.11.2015
Nastavenia cookies