Arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal organ v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej

Arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal organ v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej

Arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal organ v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej Foto:Dušan Haver

V našom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie sme v nedeľu 13.8.2017 slávili  hodovú svätú omšu. V tomto roku bola spojená s požehnaním obnoveného organa. Pri tejto vzácnej príležitosti bol hlavným celebrantom a kazateľom trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorého na začiatku svätej omše privítal náš duchovný otec Mgr. Daniel Vachan.

Slávnostný charakter hodovej svätej omši dodala prítomnosť výnimočných hostí, duchovného otca Norberta z farnosti Nová Lhota, primátorky mesta Ing. Anny Halinárovej, zástupkyne primátorky Bc. Zuzany Zigovej, organistu Mgr. Art. Martina Baka, hostí z Novej Lhoty, Boršíc a Suchova.

Po požehnaní zreštaurovaný organ slávnostne zaznel, čo prinieslo na tvárach veriacich veľkú radosť. Organista Martin Bako, ktorý bol zároveň reštaurátorom organu, spolu s kantormi obohatil liturgiu a spolupodieľali sa tak na dôstojnom priebehu hodovej svätej omše. V predných laviciach sa vynímalo početné množstvo domácich farníkov i hostí v nádherných staroturianskych a moravských ľudových krojoch.

Arcibiskup Orosch vo svojej homílii upriamil pozornosť na hudbu, spev a organ, ktorý dal kostolu nový hlas. Tento kráľovský nástroj má slúžiť na chválu Boha a k ohlasovaniu evanjelia. Veriacim pripomenul výrok biskupa a učiteľa Cirkvi sv. Augustína: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Trnavský arcibiskup vyzval veriacich o aktívne zapájanie sa spevom do bohoslužieb citátom svetoznámeho skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, ktorý vravel: „Nie ľuďom, ale Bohu je venovaná moja hudba!“ Následne kazateľ vyzdvihol i motto jedného z najväčších kritikov kresťanstva Friedricha Nietscheho, ktorý s uznaním povedal: „Pri počúvaní Bachovej hudby mám predsa len pocit, akoby Boh stvoril svet!“

Trnavský arcibiskup Ján Orosch na záver svätej omše poďakoval našim farníkom za rozliehajúci sa spev, ktorý sa šíril chrámom počas nedeľnej slávnosti. Po záverečnom požehnaní sa prítomní veriaci presunuli pred kostol, kde bolo pre nich pripravené slávnostné agapé. K dobrej nálade prispeli okrem rozmanitého a chutného občerstvenia aj deti z našej farnosti, ktoré zahrali a zaspievali ľudové piesne. Hodová nedeľa pokračovala popoludní v našom farskom chráme organovým koncertom  Martina Baka.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k tomuto dielu, predovšetkým však nášmu drahému duchovnému otcovi Danielovi, ktorý zorganizoval túto výnimočnú slávnosť. Po požiari, ktorý vznikol v našom chráme, sa urýchlene postaral o zreštaurovanie nášho kostola a o potrebnú generálnu opravu organa, za čo mu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Foto: Dušan Haver

farníci zo Starej Turej, Publikované: 25.8.2017 | Aktualizácia: 25.8.2017
Nastavenia cookies