Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 63/maj/2012 12.10.2012 lyžiarsky vlek TATRAPOMA S Miroslav Martinček   1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2012 12.10.2012 Finančný vklad do projektu "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia",... OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  198.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.09. 2012 12.10.2012 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KUPAS s.r.o. 36318884  17,768.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 72/maj/2012 30.10.2012 zámena pozemkov parc. č. 542/58 za parc. č. 542/59 Ing. Ľuboš Chudý    
Detail Zmluva Odberateľská 73/maj/2012 31.10.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/190 Ing. Vladimír Dinga   7,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/maj/2012 31.10.2012 zmluva o budúcej zmluve STINEX, s.r.o. 36295370  630,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ZSE Energia a.s. 30.10.2012 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriky - doplnenie zmluvy ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 31.10.2012 Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Dodávateľská 8649395339, dod. č. 2 31.10.2012 Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 79/maj/2012 13.11.2012 prenájom nehnuteľností Športové kluby mesta 36117200  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81/ext/2012 13.11.2012 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb. Orange Slovensko a.s. 35697270  2.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 77/maj/2012 15.11.2012 predaj majetku mesta Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  110.78 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 70/maj/2012 21.11.2012 nájom pozemkov parc. č. 443/1 a 440/1 STINEX, s.r.o. 36295370  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82/ext/2012 3.12.2012 Zmluva o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 3.12.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2012 8.1.2013 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1761/186 Ing. Ľuboslav Držík   621.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2012 8.1.2013 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 17234/12 Miroslav Mikulec a manž.   855.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7 9.1.2013 Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet EUR-MED Slovakia s.r.o. 46154671  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Nastavenia cookies