Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2012-SPR 25.6.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení činnosti pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia... PYROSLOVAKIA s.r.o. 44 608 101   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/1012 29.6.2012 Odstránenie revíznych závad bleskozvodu na budove Mestského úradu v Starej Turej Marták Ján 32779429  1,476.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ST 30.6.2012 Zmluva o poskytovaní soc. služby a o úhrade za poskytovanú soc. službu Spoločná úradovňa samosprávy n.o.   292.32 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 47/maj/2012 2.7.2012 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 2.7.2012 jednorázová náhrada za užívanie nehnuteľností Orange Slovensko 35697270  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská VP/12/03381/001 3.7.2012 Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Staroturiansky jarmok SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  48.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159-24-4073/2012 12.7.2012 Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219  18.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva na EA ihrisko 17.7.2012 Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa zákazky Multifunkčné ihrisko Ul.... ELTENDER s.r.o. 45963681  210.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mand. zmluva na EA parkovisko 17.7.2012 Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa Parkovisko pri rímskokatolíckom... ELTENDER s.r.o. 45963681  210.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 10.8.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 54/maj/2012 20.8.2012 predaj pozemku parc. č. 4028/5 Patrik Párovský   654.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 28.8.2012 Komisionárska zmluva s LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. na poskytovanie služieb Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2012 5.9.2012 Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej PAK-INVEST, s.r.o. 36754579  31,983.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 5.9.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 61/Kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2012 7.9.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá MARO, s.r.o. 36407020  34,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/Kult/2012 13.9.2012 Zmluva o sponzorstve pre akciu RALLYE DAKAR PRE DETSKÉ DOMOVY Rimitti, s. r. o. 276 87 074  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/ext/2012 9.10.2012 Rámcová zmluva o vkladoch č. 120/ZV/2012 VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 67/sis/2012 9.10.2012 Zmluva o dielo - zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre
možnosť...
ICS Systems, s.r.o. 36306452  2,275.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2012 10.10.2012 zámena pozemkov parc. č. 8604/11 za 8604/12 Ing. Juraj Podhradský   348.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/maj/2012 12.10.2012 kúpa nehnuteľností na ul. Družstevnej Martin Šec   55,000.00 EUR 
Nastavenia cookies