Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 18/ext/2013 22.2.2013 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 012013 27.2.2013 Vypracovanie architektonickej štúdie: Nadstavba a prístavba MsÚ Stará Turá DONUM s. r. o 36323471  3 360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská NCH/2013/1 28.2.2013 Nájomná zmluva o využívaní časti nehnuteľnosti - umiestnenie informačných tabúľ -... OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  2,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 24/SOC/2013 4.3.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   61,04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 8 22.2.2013 Nájom za TH TECHNOTUR s.r.o. 36704482  75 522,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 9 22.2.2013 Nájom nebytových priestorov TECHNOTUR s.r.o. 36704482  59 508,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR-22VS-1001/0289/95 5.3.2013 Zmluva o poskytnutí NFP Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  249 850,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 13.3.2013 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 13.3.2013 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 14.3.2013 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/18/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J.U.   22 292,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/13/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D.B.   1 933,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/25/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D. P.   1 964,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/24/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J. P.   10 708,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/15/maj/2013 19.3.2013 Kúpna nehnuteľností Ľ. B.   1 933,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/26/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J. A.   41 692,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/8/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. H.   18 155,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/19/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností M. U.   22 292,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/4/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. U.   8 924,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/maj/2013 15.3.2013 Nájom časti pozemku parc. č. 542/56 Emil Oleš a manž. Milada   50,00 EUR 
Nastavenia cookies