Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11 15.12.2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 537 a nasled. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na... Mgr. Peter Nemček - RegioSat 32720220  300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 82/maj/2011 19.12.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 4028/4 Mária Horňáková   918.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/maj/2011 20.12.2011 Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 Ján Švancara a manž.   894.60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 80/maj/2011 2.1.2012 Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 Miroslav Labudík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2012 12.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 8406/5 Kvetoslava Sabová   1,431.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2012 12.1.2012 Predaj nehnuteľností pozemku parc. č. 8560/6 a 8560/7 Ján Švancara a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 na zhotovenie časopisu Staroturiansky spravodajca T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 20815575769, dod. č. 1 10.11.2011 Dodatok o pripojení - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, a.s. 35795662  29.28 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2012/Darovacia 25.1.2012 Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie... Internacional Consulting, spol. s. r. o. 36314641  2,305.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Detail Zmluva Odberateľská 10/maj/2012 23.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 313/2 - zast. plocha o výmer 44 m2 Mgr. Ivan Novomestský    
Detail Zmluva Odberateľská 11/maj/2012 27.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1610 Zuzana Hargašová    
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401201950102 25.1.2012 Zmena maximálnej výšky celkových investičných nákladov pre projekt: "Revitalizácia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 9.2.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  1,030,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 9.3.2012 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská 1374976229 27.10.2011 Zmluva o pripojení internetu pre Klub dôchodcov:
služba ADSL Rapid Naket
GTS Slovakia, a.s. 35795662  14.82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 17/maj/2012 27.2.2012 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4084 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/maj/2012 29.2.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/4 RNDr. Dušan Hrušovský a MUDr. Igor Kundrát    
Detail Zmluva Dodávateľská 2012/01/kult 2.3.2012 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" 36123072  610.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401201950103 7.3.2012 Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Nastavenia cookies