Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 706-05-P 11.1.2013 Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a... PROTES-ASE 30027047  7,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ext/2013 17.12.2012 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 11.1.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (rodinný dom... PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Zmluva Odberateľská 68/maj/2012 23.1.2013 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 164/1 a 164/5 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Detail Zmluva Odberateľská 2013 23.1.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  2,560.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101201170102 25.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201170102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1,895,796.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/soc/2013 28.1.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   28.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 30.1.2013 Predĺženie termínu dokončenia stavby Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole PAK-INVEST, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/soc/2013 31.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zariadeniu pre seniorov Domicile n.o. na úhradu... Zariadenie pre seniorov Domicile n.o. 37923234  61,440.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 9/SOC/2013 1.2.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   126.14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská psy č.1/2013 1.2.2013 Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov Útulok NÁDEJ 36123072  610.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2013 5.2.2013 Predaj nehnuteľností Peter Kuric   56,400.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2013 22.1.2013 Predaj nehnuteľností Dušan Gregor   47,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 11.2.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  80,700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/Ext./2013 28.2.2013 Zmluva o dielo Eduard Bečka - ELMA 33674752  262,293.13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 025/4.1MP/2013 13.2.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810  543,968.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 13 3.1.2013 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  5,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01012013 18.2.2013 MŠ Hurbanova - statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne 2 Ján Kubiš - AQUA 30875072  4,398.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva zo dňa 22.2. 2013 22.2.2013 Realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa -... eBIZ Procurement, s.r.o. 36 234 141  210.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/ext/2013 22.2.2013 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Nastavenia cookies