Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 43/maj/2011 9.11.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 Miroslav Líška   1,826.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 52/maj/2011 9.11.2011 odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 42, pod bytovým domom Hurbanova 152 Vlastníci bytov v byt. dome Hurbanova 152   67.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/ext/2011 29.6.2011 Darovacia zmluva na chodník HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva zo dňa 22.7.2011 22.7.2011 Vypracovanie odborného posudku k navrhovanej činnosti "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" Ing. Peter Plekanec - EKOS P&P 33186545  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 2/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.H.    
Detail Zmluva Odberateľská 3/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 4/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.K.    
Detail Zmluva Odberateľská 5/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... A. N.    
Detail Zmluva Odberateľská 6/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... G. B.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 27.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade... A.V.I.S., s.r.o. 31359159  1.20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/2011 4.8.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby , uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... E.V.    
Detail Zmluva Dodávateľská 092010/-2010 9.6.2011 Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. KVANT spol. s r.o. 31398294  26,160.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 39/2011/08431/M/R 11.8.2011 Parkovisko pri Dome kultúry Stará Turá Cesty Nitra 34128344  40,657.25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 55/maj/2011 26.8.2011 Nájom pozemku parc. č. 559 Artois, s.r.o. 35970278  553.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/Kult/2011 31.8.2011 Zmluva o dielo č. 61/Kult/2011 na vyhotovenie 12 čísel časopisu Staroturiansky spravodajca a 1... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  6,958.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 1 k ZOD č.2010-HB-01-013 23.8.2011 Zmena sadzby DPH z 19% na 20% a zmena položky Odvodňovacie doplnky- prekrytie Rošt-mreža pre... STRABAG s. r. o., 17317282  5,594.59 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 51/maj/2011 13.9.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 Dušan Redaj a manž., Milan Ilušák a manž., Božena   3.26 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/maj/2011 20.9.2011 Zmluva o nájme pozemku Dušan Babrnák 17663172  174.48 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2011 22.9.2011 Nájomné za pozemok parc. č. 50/1 Vladislava Bednáriková   1.00 EUR 
Nastavenia cookies